Čo ponúkame

Naša spoločnosť vznikla z potreby vykonávania služieb pre malých a stredných podnikateľov. Vysoká odbornosť zabezpečená vzdelaním 3. stupňa vysokoškolského štúdia a dlhoročná prax v odbore predurčovali vznik malej rodinnej spoločnosti v roku 2013. Flexibilita, rýchlosť, dobrá cena a kvalita práce boli zárukou spokojnosti klienta, čo umožňovalo, že spoločnosť sa nielen udržala v tvrdej konkurencii, ale začala pomaly rásť. Spokojnosť klientov nás však nenechá spať na vavrínoch, skôr naopak, núti  zdolávať nové výzvy a plniť požiadavky klienta. 

  • Kvalita 

Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby odborníkom s 35 ročnou praxou v odbore  Hygiena práce, vysokoškolské vzdelanie technického smeru 3. stupňa - Ing. Viera Rusňáková, PhD. 

Zabezpečenie odborných prehliadok, skúšok a revízií tlakových a plynových zariadení odborníkom s 35 ročnou praxou v odbore, vysokoškolské vzdelanie technického smeru 3. stupňa - Ing. Gejza Rusňák, PhD.

Aktívna spolupráca s kontrolnými orgánmi - príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, inšpektorát práce

  • Rýchlosť dodania služby

Vypracovanie dokumentov v súlade s právnymi predpismi  v čo najkratšom čase aj systémom online, prostredníctvom internetu.

  • Cena

Zabezpečenie služieb za výhodných cenových podmienok zodpovedajúcich kvalite. Platba prebieha iba za výkon. Nevykonávajú sa paušálne platby, iba v prípade, ak si sám klient o uvedenú službu požiada.

 
  • Zazmluvnenie  spoločnosti

Zmluva spoločnosť  k ničomu nezaväzuje, skôr naopak chráni. Naša spoločsnosť sleduje termíny plnenia, upozorňuje klienta na legislatívne zmeny, služby zabezpečuje na základe objednávky.