Školenia

Školenie zamerané na povinnosti zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov

Školenie zamerané na hodnotenie zdravotných rizík a kategorizáciu prác

Školenie zamerané na prácu v expozícii chemickým faktorom (§ 10 ods. 3 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Školenie zamerané na prácu v expozícii karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§ 10 ods. 3 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Školenie zamerané na prácu v expozícii biologickým faktorom (§ 10 ods. 2 nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Školenie zamerané na prácu v hluku

Školenie zamerané na prácu s vibráciami

Školenie zamerané na fyzickú záťaž – lokálnu a celotelovú záťaž, bremená