Tlakové a plynové zariadenia

 
  • Technik NDT

LT-B  2. stupeň HS

Vykonávanie tesnostných skúšok s metódou zmeny tlaku

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly tesnosti zariadenia a súčiastok stroja

Meranie hrúbok ultrazvukom digitálnymi ultrazvukovými hrúbkomermi.

  • Revízny technik tlakových zariadení (TZ)

Vykonávanie odborných skúšok a odborných prehliadok  v rozsahu skupiny Ab1, Ab2, Ba, Bb1, Bb2, Be1, Be2, Bf1.

  • Revízny technik plynových zariadení (PZ)

Vykonávanie odborných skúšok a odborných prehliadok  v rozsahu skupiny Aa, Ag, Ah, Ba, Bg, Bh,

  • Ostatné služby:

Vyhotovenie miestnych prevádzkových poriadkov TZ a PZ

Školenie obsluhy VTZ PZ a TN

Vykonávanie tlakových skúšok PZ a TZ, potrubných rozvodov plynových

Vykonávanie tesnostných skúšok zariadení

Meranie hrúbok  ultrazvukom