Psychická pracovná záťaž

  • Psychická pracovná záťaž posudzovaná podľa charakteristík práce a pracovného prostredia podľa metódy prílohy č. 5 časti A podľa všeobecne záväzného právneho predpisu