Vitajte na našom novom webe

Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb aj prehľad aktualít. Budeme Vás informovať o prebiehajúcich akciách a nových službách, ktoré pripravujeme.

Zmena zákona 355/2007 Z. z. od 1.12.2017

  • povinnosť zabezpečiť povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci pre práce všetkých zamestnancov 2., 3. a 4. kategórie v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou

  • pracovnú zdravotnú službu nemôžu vykonávať bezpečnostné služby a bezpečnostný technici

  • od 1.8.2018 povinnosť hlásiť práce zaradené do 2., 3. a 4. kategórie na príslušný RÚVZ