Napíšte nám!

Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory sú pre nás cennými podnetmi k zlepšovaniu našich služieb. Navyše, pochvala od spokojného zákazníka je pre nás najlepšia odmena za našu prácu.

Zmena zákona 355/2007 Z. z. od 1.12.2017

  • povinnosť zabezpečiť povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci pre práce všetkých zamestnancov 2., 3. a 4. kategórie v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou

  • pracovnú zdravotnú službu nemôžu vykonávať bezpečnostné služby a bezpečnostný technici

  • od 1.8.2018 povinnosť hlásiť práce zaradené do 2., 3. a 4. kategórie na príslušný RÚVZ