Archív článkov

§ 57 ods. 39 zákona 355/2007 Z. z.

19.10.2013 20:45
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba (§ 57 ods. 39 zákona 355/2007 Z. z.) ak nesplní povinnosti ustanovené v § 52, príslušný orgán verejného zdravotníctva  mu uloží pokutu vo výške od 165 € do 16 596 €.

Zákon č. 355/2007 Z. z.

19.10.2013 20:37
V zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov ,  medzi povinnosti fyzických  a právnických osôb  patrí: c) kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia...

Napíšte nám!

19.10.2013 20:15
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory sú pre nás cennými podnetmi k zlepšovaniu našich služieb. Navyše, pochvala od spokojného zákazníka je pre nás najlepšia odmena za našu prácu.

Vitajte na našom novom webe

19.10.2013 20:14
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb aj prehľad aktualít. Budeme Vás informovať o prebiehajúcich akciách a nových službách, ktoré pripravujeme.
Záznamy: 1 - 4 zo 4